• .

  • .

  • .

  • .

Nowa odsłona naszej strony  internetowej już prawie gotowa :)

 

ZAPRASZAMY  JUŻ DZIŚ NA NOWĄ STRONĘ 

 

________________________________________________________________________________

Projekt Ustawy zmiany Ustawy o odpadach w SENACIE 

Rządowy projekt zmiany Ustawy o odpadach trafił już do Senatu. Zachęcamy do zapoznania się z projektem druk senacki nr  896 

Projekt trafił już do komisji Senackich . Na dzień  9.07 godzina 18.00 projekt będzie rozpatrywany na  wspólnym  posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska dotyczącym.

Na posiedzeniu oczywiście nie zabraknie naszych przedstawicieli .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2018

Aktualizacja Porozumień z Marszałkiem 

Szanowni Państwo ,

Jest nam miło poinformować że w dniu 22 czerwca 2018 roku Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego aneksy do Porozumień 1/2015 oraz 2/2015.

Konieczność zawarcia aneksów wynikała ze zmiany przepisów w zakresie objętych Porozumieniami a tym samym koniecznością aktualizacji zapisów Porozumień  1/2015  oraz 2/2015

Porozumienie 2/2015:

https://drive.google.com/open?id=1Jk4ZK9AjJ_gaQeuGfa5h2kzqguhkPKNb

https://drive.google.com/open?id=1fUTph3Y0dCzpRTFZeLZtqNOP2VEWPR1w

 

Porozumienie 1/2015

https://drive.google.com/open?id=1QVo09cmqbJId58On0xM-Ogp_Evz24mWK

https://drive.google.com/open?id=1OcV0V1AukSCx7-scZXSmmrUAXdy6z1dD

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2018

Praca w komisjach po II czytaniu rządowego projektu Ustawy o zmianie Ustawy odpadach 

Szanowni Państwo

W dniu 5 lipca w Sejmie odbyło się kolejne  posiedzenie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie odbyło się w związku ze skierowaniem projektu do KOŚ po II czytaniu w Sejmie

W posiedzeniu oczywiście wziął udział przedstawiciel naszej Izby - Pan Robert Gazarkiewicz

 

Zachęcamy do zapoznania się ze złożonym stanowiskiem Izby - tutaj STANOWISKO ZPIRIOO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.07.2018

Praca w komisjach w sprawie rządowego projektu Ustawy o zmianie Ustawy odpadach 

Szanowni Państwo

W dniu 2 lipca w Sejmie odbyło się  posiedzenie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) w sprawie

Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 

W posiedzeniu oczywiście wziął udział przedstawiciel naszej Izby - Pan Robert Gazarkiewicz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2018

Spotkanie w MOS z Ministrem Kowalczykiem w sprawie rządowego projektu Ustawy o zmianie Ustawy o odpadach

W dniu  29 czerwca br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli branży z Ministrem Środowiska w sprawie rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2661)

W spotkaniu Izbę reprezentował Pan Prezes Zbigniew Miazga

---------------------------------------------------------------------------------------------

Praca w komisjach w sprawie rządowego projektu Ustawy o zmianie Ustawy odpadach 

Szanowni Państwo

W dniu  28 czerwca br. w Sejmie odbyło się  posiedzenie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) w sprawie w sprawie w sprawie rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2661)

W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel naszej Izby - Pan Robert Gazarkiewicz

 

Zachęcamy do zapoznania się ze złożonym stanowiskiem Izby - tutaj STANOWISKO ZPIRIOO.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.06.2018

Walne Zgromadzenie Członków

21 czerwca  2018 roku w Bełchatowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów. W trakcie walnego Zgromadzenia przyjęte zostało sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Związku za 2017 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe

 

Omówione zostały również sprawy bieżące jak również plany działania Izby na rok 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.05.2015

Podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 

18 maja 2015 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Porozumienie dotyczące opakowań wielomateriałowych.

Porozumienie dotyczące opakowań niebezpiecznych.

Więcej w zakładce Porozumienie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.10.2014

Założenie Izby 

23 Października 2014 została założona Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów.